Euro Business School AS og GAP Vision AS fusjonerer

For å tilby våre kunder en bredere plattform for videreutvikling av prestasjoner innen salg og service, er selskapet GAP Vision AS besluttet fusjonert med Euro Business School AS, med virkning fra 1.1.2014. Det nye selskapet vil hete Euro Business School AS og vil med fusjonen kunne supplere treningsprogrammer med gode verktøy for evaluering av oppnådde resultater.

Les mer på www.ebs.no.

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering