GAP Vision lanserer Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score, i de fleste sammenhenger forkortet til NPS, er en måleparameter som vinner stadig større utbredelse både i Norge og ellers i verden. I hovedsak innebærer NPS at man, med en enkelt verdi, måler i hvilken grad dine kunder anbefaler deg til andre. Spørsmålet er standardisert slik at resultater kan sammenlignes på en rekke områder.

GAP Vision har nå lansert funksjonalitet for å presentere dine NPS-tall. Ta gjerne kontakt for å høre mer.

Les mer på www.ebs.no.

 

 
 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering